Bestyrelsen 2021/22

23. juni 2021

Bestyrelsen for Erhvervsaktive Kvinder 2021/22 består af Mette Haahr som formand, Mariana Bello Elgaard som næstformand, Britt Kirkegaard Nielsen, Jette Haubro og Mie Dissing som menige medlemmer af bestyrelsen. Suppleanterne er Hanne Silke Christensen og Mette Hammer Pedersen. Vi ser frem til et fantastisk år med et godt samarbejde.