Bestyrelsen 2022-23

24. marts 2022

Bestyrelsen for Erhvervsaktive Kvinder 2022-23 består af Britt Kirkegaard Nielsen som forkvinde, Mette Haahr som næstforkvinde, Anna-Grethe Nørgaard som kasserer, Mie Dissing som sekretær, Jette Haubro assist. sekretær, Mariana Bello Elgaard og Pia Kjærsgaard som menige medlemmer af bestyrelsen. Suppleanterne er Hanne Silke Christensen og Mette Hammer Pedersen.